Dekorimamannen och möteshypotesen

Vittnena om dekorimamannen

Två finländska kvinnor har uppgivit att de någon minut innan Palme blev skjuten samtalade med en man som stod vid hörnet Tunnelgatan/Sveavägen, den så kallade dekorimamannen. En av kvinnorna skall ha känt igenom honom och därför tilltalat honom på finska och frågat vad klockan var.

De uppger att mannen då i en walkie talkie skall ha sagt att han var upptäckt och frågat vad han skulle göra. Han hade fått svar att strunta i att han var upptäckt. En av kvinnorna tycker sig även skymta en pistol. De ger sig av från Dekorima i riktning Kungsgatan, enligt första förhöret. De har precis passerat Kungsgatan när de hör skotten falla. Det gör det rimligt att tro att de talade med dekorimamannen cirka 40-60 sekunder innan skotten föll. Notera att kvinnorna först gått uppåt mot Dekorima och sedan vänt och gått åt andra hållet, enligt första förhöret.

Möteshypotesen

Möteshypotesens egentliga upphovsman är vittnet Anders Delsborn, en taxichaufför på Sveavägen som stannat för rött ljus och har dekorimahörnan rakt till vänster om sig. Situationen innebär att han väntar på grönt ljus och därmed har viss uppsikt även åt sidorna, men huvuduppmärksamheten är givetvis på trafikljusen.

Delsborn uppger att han ser en man och en kvinna stå och samtala med en man vid dekorimahörnan. Deras längd sammanfaller med makarna Palmes längd. Strax efter grönt ljus faller skotten och Delsborn ser mannen i paret, dvs Olof Palme, falla till marken.

Delsborn är det enda av vittnena som uppfattat att makarna Palme samtalade med mördaren innan mordet. Han uppger även att makarna haft ryggen ned mot Kungsgatan medan mördaren stått med ryggen mot Dekorima. Att makarna Palme skulle samtalat med mördaren ses som ett bevis på att de stämt möte eller känt mördaren, vilket ses som bevis för någon form av mörkläggning från Lisbeth Palmes sida, eftersom det strider mot hennes beskrivning.

Vad såg Delsborn?

Vittnen tror lätt att de har god kontroll över vad som sker, men i själva verket hade Delsborn inte hörnan under uppsikt. Det är därför fullt möjligt att personerna som han uppfattade talade med mördaren har hunnit lämna platsen och att han sedan felaktigt antar att dessa försvunna personer är identiska med makarna Palme. Vi får förutsätta att Delsborn talar sanning om hur han uppfattat saken, men andra vittnen gör det rimligt att anta att de två personerna som talade med mördaren lämnat platsen kort innan mordet.

Såg Delsborn finskorna?

Finskorna uppger att de gått från Kungsgatan uppåt för att kika i fönster men varit tveksamma då de behövde ta tåget inom kort. Det är orsaken till att de frågade dekorimamannen om klockan.

Finskorna kommer från Kungsgatan och kommer därför att stå så som Delsborn beskriver. Vidare framgår det av finskornas förhör att den ena av finskorna är runt 15 cm kortare än den andra. Därför stämmer även finskorna in på längdförhållandena.

Slutsats

Det finns goda skäl att anta att finskorna verkligen är nyckelvittnen som kan vara lösningen på mordgåtan. Delsborns vittnesmål styrker att någon verkligen talat med mördaren kort innan mordet och de enda som har gett sig till känna om detta är just de finska kvinnorna.

Källor och kommentarer

Källa till förhöret med finskorna är Sven Anérs webbsida. Finskornas promenad visas även i filmer på YouTube men kvinnornas promenad från mordplatsen avviker i filmerna från den väg de tog i förhöret som Sven Anér redovisar.

www.symptoma.it